Shemesh Media używa Approval Studio Pro przez ostatnie pięć miesięcy do zarządzania naszymi zasobami medialnymi, bezproblemowo współpracując z naszym zespołem graficznym i klientami; to jest niesamowite narzędzie.

Obsługa klienta jest doskonała, a nowe funkcje są ciągle dodawane.

Approval Studio team account for publishing release notes and updates.

Sharon Rottman S.M.L Shemesh Media Ltd.

Approval Studio team account for publishing release notes and updates.

Ready to get started?